Home to Home

Program dla posiadaczy modeli samochodu i40 polegający na bezpłatnym odbiorze lub dostarczeniu auta przed lub po naprawie gwarancyjnej/przeglądzie.

Szczegóły programu:

1.      Dojazd do klienta - 2 propozycje:

        -  odbiór samochodu do naprawy gwarancyjnej
           lub przeglądu;


        -  odbiór samochodu z opcją samochodu zastępczego w celu naprawy gwarancyjnej lub przeglądu.

           (samochód użyczony na preferencyjnych warunkach)

2.      Rejestracja zgłoszenia klienta do programu Home-to Home. Formularz dostępny na I-Hip.

3.      Przygotowanie formularza przyjęcia do naprawy gwarancyjnej/przeglądu.

4.      Dojazd pracownika stacji do klienta. Uzyskanie podpisu klienta na zleceniu naprawy gwarancyjnej/przeglądu.

5.      Odbiór samochodu od klienta. (pozostawienie samochodu zastępczego – opcja)

6.      Naprawa samochodu.

7.      Dostarczenie samochodu do klienta . Odbiór samochodu zastępczego.

Obszar obowiązywania programu Home-to Home:  20 km lub 20 min. w obrębie Autoryzowanej Stacji Obsługi.
 
Uwaga!      
Usługa ,,Home-to Home” może być wykonana tylko raz w roku

 

Źródło: hyundai.pl